За нас

Воле предлага оборудване като машини за дървообработване и мебелно производство, филтриращи съоръжения и системи за автоматизация в производствения процес и складове.

Воле работи с партньори производители, всеки специализиран в определен вид машини или дейности, и така предоставя на клиентите си широка гама и тясна специализация в различните продукти. Обект на предлагане са шлайф машини, циркуляри, вакуум мембранни преси, прахоуловители, централни аспирации, автоматизация около кантиращи машини, автоматизация за складове за материали и за готова продукция, автоматизация за опаковане в кутии и още други.

Предлагайки оборудване както за малки, така и за големи производства, Воле има възможност да върви ръка за ръка с клиентите си по пътя на тяхното развитие. Традиционните машини, високите технологии и работата с нови материали успешно се съчетават в предлаганите от Воле решения.