Вакуум повдигачи BARBARIC

Сериите вакуум повдигачи от Barbaric са проектирани да намират приложение в почти всички производствени процеси при работа с мебелни плочи в съвременните фабрики. С тяхна помощ лесно повдигате и премествате хоризонтално или вертикално обичайно използваните в мебелното производство плоскости. 

В зависимост от модела разполагате с товароносимост до 150кг или до 250кг. 

 

 Изтегли брошура

Брошура вакуум повдигачи Barbaric