Вакуум повдигачи BARBARIC - серия Стъкло

Вакуум повдигачите на Barbaric са проектирани за улесняване на работата и в същото време да отговарят на изискванията за безопасност.

Процесите на работа с плоски стъкла, стъклопакети и прозорци изискват конструкциите на повдигачите да са леки и в същото време да имат стабилен захват при повдигане и транспортиране.

Продуктите на Barbaric са функционални и предлагат разнообразни решения при работа със стъкло. Вакуум повдигачите обединяват в един продукт с общо управление повдигащото устройство (верижен телфер) и системата за захващане с вакуум. Устройствата могат да бъдат монтирани към различни кранове за да покрият конкретните потребности при различните потребители.

 

Изтегли брошура