Автоматизиран склад за мебелни плоскости

Австрийската фирма Barbaric е световен лидер в проектирането и внедряването на автоматизирани системи за манипулиране на мебелни плоскости. Като водещ производител и на вакуумни системи, Barbaric предлагат автоматизирани складове за съхранение и сортиране на мебелни плоскости без плъзгане и триене на плоскостите и съответно без тяхното надраскване или друго увреждане и така се запазва тяхната търговска стойност. С помощта на захващането чрез вакуум материалите се обработват един по един.

Barbaric предлагат 3 основни вида складови системи: CSF Professional, CSF Industrial и CSF Multilevel. В зависимост от конкретния проект автоматизираните складове могат да бъдат интегрирани в производството и да зареждат мебелните плочи към пакетен циркуляр или CNC машина например. Също така могат да бъдат проектирани и според нуждите на големи търговци и да предлагат няколко места за сортиране на плочи и врати спрямо отделните поръчки или дори да се подреждат на верижен конвейер за по-голяма производителност.

Системите от типа CSF Multilevel предлагат възможност за по-ефективно управление на наличното пространство в производства с по-високи помещения. Понякога разширяването на мебелното производството може да изисква и допълнително складово пространство за плоскости и допълнителни машини. CSF Multilevel системите дават решение, като организират склада на второ ниво, а производството се разполага върху цялото налично пространство на първо ниво. Така пространството от старото място за съхранение се освобождава за нови машини или дава възможност за оползотворяването му за други дейности. По този начин фирмите могат да увеличат производителността си без да инвестират значителни средства в нови помещения. Могат да се направят многоетажни складове един над друг и така да се получи голяма площ за съхранение върху малка повърхност.

Складовите системи могат да бъдат проектирани и за специални приложения. Barbaric имат опит с изграждането на складове за матраци, за дървени греди и дъски, дори и за опаковани в плоски кашони продукти.

Тук фирма Воле предлага не само съдействие при проектирането на складовете, но също и гаранционен и следгаранционен сервиз за реализираните проекти на складови системи.

  

Изтеглете брошура